Państwa Osi i państwa alianckie – II wojna światowa

Najważniejsze państwa Osi

Państwa Osi – jakie to państwa? To grupa państw, które współpracowały ze sobą w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej. Do podstawowych państw Osi zaliczały się 3 kraje:

  • Niemcy (II Rzesza)
  • Włochy
  • Japonia

Te trzy państwa były sojusznikami i stanowiły główny front walki przeciwko aliantom podczas II wojny światowej. Ich cechą wspólną była m.in. doktryna polityczna – faszyzm w Niemczech i we Włoszech oraz dyktatura w Japonii.

Po zakończeniu wojny, państwa te zostały zdelegalizowane i ich liderzy stanęli przed trybunałami wojskowymi za zbrodnie wojenne i ludobójstwo.

Kresem istnienia tego porozumienia była klęska państw Osi i zakończenie 2 wojny światowej.

Drugorzędne państwa Osi

Po podpisaniu tzw. paktu trzech między Niemcami, Włochami i Japonią, kilka innych państw formalnie włączyło się do walki przeciw aliantom. Na takie państwa mówimy drugorzędne kraje Osi, a były to:

Węgry: rządzone przez admirała Miklósa Horthyego, dołączyły do walki z aliantami już 20 listopada 1940 roku.

Rumunia: przyłączyła się do paktu trzech 23 listopada 1940 roku, udostępniła swoje terytorium żołnierzom Wehrmachtu, wystawiły do walki 300 000 żołnierzy – najwięcej poza 3 głównymi państwami Osi.

Słowacja: dołączyła 24 listopada 1940 roku, od 14 marca 1939 roku blisko sprzymierzona z Niemcami. Oddziały słowackie brały udział w agresji Niemiec na Polskę i okupowały południowe krańce Polski.

Bułgaria: w pakcie trzech od 1 marca 1941 roku. Bułgarskie oddziały wsparły atak Niemiec na Grecję i Jugosławię.

Jugosławia: Królestwo Jugosławii przez krótki okres było członkiem Osi w 1941 roku. W kwietniu Chorwacja ogłosiła niepodległość przyłączając się do Niemiec, podobnie Serbia. Pozostałe kraje bałkańskie zostały podporządkowane m.in. Włochom, Niemcom czy Bułgarom.

Państwa Osi – cele

Głównym celem państw Osi była ekspansja terytorialna, zdobycie nowych zasobów i podporządkowanie innych narodów. Niemcy dążyli do podboju Europy i zdominowania ras „niższych”, Włochy chciały rozszerzyć swoje wpływy w Afryce i na Bliskim Wschodzie, a Japonia pragnęła panowania nad Azją i Pacyfikiem.

W przypadku drugorzędnych państw Osi celem przystąpienia do paktu trzech, była zazwyczaj chęć odzyskania terytoriów utraconych po I wojnie światowej.

Kraje alianckie

Z kolei państwa alianckie znajdowały się po drugiej stronie barykady, skupiały przeciwników Niemiec, Japonii, Włoch oraz państw z nimi sprzymierzonych.

Alianci i państwa Osi to określenia ściśle związane z niechlubną kartą w historii świata jaką była II wojna światowa. Finalnie alianci pokonali państwa Osi kończąc tym samą II wojnę światową, która spowodowała ogromne zmiany na mapie politycznej Europy i całego świata.