Państwa powstałe po rozpadzie Jugosławii

Kraje byłej Jugosławii z mapą

Socjalistyczna Federacja Republik Radzieckich, znana szerzej jako Jugosławia to państwo socjalistyczne istniejące na Półwyspie Bałkańskim w latach 1945-1992. Państwa powstałe po rozpadzie Jugosławii są dziś niepodległymi demokracjami, jednak droga do tego miejsca była bardzo długa, burzliwa i krwawa.

Wszyscy znamy określenie Bałkański Kocioł, które w dużym uproszczeniu dotyczy sytuacji na Bałkanach wynikającej z ingerencji obcych mocarstw, sprzecznych interesów politycznych, zróżnicowania kulturowo, etniczno-religijnego, a także wzajemnych roszczeń terytorialnych.

Cała sytuacja bałkańska jest niezwykle skomplikowana, nie będziemy jej dziś dokładnie omawiać, a zamiast tego skupimy się na kwestii jakie państwa powstały po rozpadzie Jugosławii.

Państwa po rozpadzie Jugosławii musiały i nadal muszą radzić sobie z trudną, wspólną przeszłością. Niespełna 30 lat temu, w centrum Europy trwała okrutna wojna, która odcisnęła piętno na wielu żyjących obecnie mieszkańców, a zniszczenia wojenne są widoczne do dziś.

Podział Jugosławii, czyli kraje byłej Jugosławii

kraje byłej Jugosławii - mapa

Państwa powstałe po rozpadzie Jugosławii – jest ich dokładnie 7 a są to:

 • Chorwacja
 • Słowenia
 • Bośnia i Hercegowina
 • Czarnogóra
 • Kosowo
 • Macedonia Północna
 • Serbia

Jedyny problem może stanowić Kosowo, którego niepodległość uznana została tylko przez 93 kraje świata. Jednak praktycznie jest to samodzielny kraj, więc zaliczamy go do krajów byłej Jugosławii.

To jakie państwa powstały po rozpadzie Jugosławii wynikało z dużo wcześniejszego podziału Bałkanów między mieszkające tu narody i grupy etniczne. Już w po I wojnie światowej istniało na tych terenach zjednoczone królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, które dało podwaliny pod przyszłą Jugosławię.

Państwa po rozpadzie Jugosławii to nic innego jak powrót do wcześniejszego stanu rzeczy. Kraje byłej Jugosławii pod panowaniem Związku Radzieckiego żyły we względnej zgodzie i porozumieniu. Wydawać by się mogło, że jest to trafione rozwiązanie, dające korzyści gospodarcze wszystkim krajom należącym do Jugosławii.

Jednak po upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku państwa byłej Jugosławii weszły na ścieżkę wojny domowej. Głównymi powodami konfliktu było:

 • Problemy ekonomiczne
 • Ożywienie idei narodowych
 • Wpływ przemian ustrojowych w Europie Środkowo-wschodniej, w tym w Polsce
 • Niechęć na tle religijnym i etnicznym, głównie na terenie Bośni i Hercegowiny, spór Bośniaków z Serbami

Wojna trwała od 1991 do 1995 roku, pochłaniając co najmniej 100 tys. ofiar, a Prawie 2 mln osób musiało opuścić swoje domy. Wojnę zakończyła dopiero zdecydowana interwencja NATO w 1995.

Kiedy rozpadła się Jugosławia i jakie państwa z niej utworzono?

Podział Jugosławii był procesem, który zachodził przez kilka lat, także nie da się wskazać jednej daty kiedy rozpadła się Jugosławia.

Najwcześniej niepodległość zadeklarowała Chorwacja i Słowenia, już w czerwcu 1991, we wrześniu tego samego roku zrobiła to Macedonia Północna. W 1992 roku niepodległość ogłosiła Bośnia i Hercegowina.

W tym samym czasie Czarnogóra oraz Serbia utworzyły Federalną Republikę Jugosławii, Kosowo nadal znajdowało się pod rządami Serbii. Zresztą Serbia do dziś uznaje Kosowo za część swojego terytorium.

To właśnie ogłoszenie niepodległości przez Chorwację, Słowenia i Bośnię było jedna jedną przyczyn wybuchu wojny domowej z Serbią.

Walki ustały w 1995, jednak w 1998 zaognił się problem Kosowa, gdzie zaczęło dochodzić do starć serbsko-albańskich (mieszkańcy Kosowa to głównie Albańczycy). Jednak rok później NATO zamknęło ten konflikt.

W 2003 Czarnogóra ogłosiła niepodległość, co oznaczało koniec Federalnej Republiki Chorwacji, która rozpadła się na Serbię i Czarnogórę.

W 2008 Kosowo ogłosiło niepodległość, która do tej pory została uznana tylko przez 93 państwa. Jedne państwa postrzegają Kosowo jako niepodległy kraj a drugie za część Serbii.

Kraje powstałe po rozpadzie Jugosławii – kilka słów podsumowania

Mamy nadzieję, że wiesz już jakie państwa powstały po rozpadzie Jugosławii, kiedy miał miejsce ten rozpad oraz w skrócie poznałeś jego przyczyny, przebieg i zakończenie.

Państwa powstałe po rozpadzie Jugosławii to niesamowite miejsce na mapie Europy. Piękne po kątem przyrodniczym, kulturowym i historycznym przyciągają turystów z całego świata. Jednak będąc na miejscu warto pamiętać o tragedii, która miała miejsce nie tak dawno temu.

Mieszkańcy niechętnie odnoszą odnoszą do tego tematu, dlatego należy uważać na tę kwestię podczas rozmowy.