OECD – kraje, cele, historia

Kraje OECD w pigułce

 • OECD to skrót od Organisation for Economic Co-operation and Development, co na polski tłumaczy się jako Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
 • Do OECD należy 38 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Głównie z Europy, Ameryki oraz Australia, Nowa Zelandia i Japonia.
 • Głównym celem organizacji jest wspieranie krajów członkowskich w dążeniu do rozwoju gospodarczego i społecznego.
 • OECD powstało powstało 1961 roku, Polska przystąpiła w 1996.

Co to jest OECD?

OECD to międzynarodowa organizacja zrzeszająca państwa, których gospodarki opierają się na kapitalizmie i wolnym rynku. Celem OECD jest promowanie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i lepszego standardu życia poprzez współpracę międzynarodową i dzielenie się dobrymi praktykami. OECD działa jako forum dla swoich państw członkowskich do dyskusji i rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. 

Kraje OECD wymieniają się między sobą technologią, innowacjami, rozwiązaniami prawnymi, wynikami badań z różnych zakresów tak aby przyspieszyć rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawić jakość życia mieszkańców, którzy zamieszkują kraje członkowskie OECD.

Jakie kraje należą do OECD?

Państwa OECD, które obecnie należą do tej organizacji to:

 1. Austria
 2. Dania
 3. Grecja
 4. Holandia
 5. Islandia
 6. Luksemburg
 7. Norwegia
 8. Stany Zjednoczone
 9. Szwecja
 10. Wielka Brytania
 11. Belgia
 12. Francja
 13. Hiszpania
 14. Irlandia
 15. Kanada
 16. Niemcy
 17. Portugalia
 18. Szwajcaria
 19. Turcja
 20. Włochy
 21. Japonia
 22. Finlandia
 23. Australia
 24. Nowa Zelandia
 25. Meksyk
 26. Czechy
 27. Węgry
 28. Polska
 29. Korea Południowa
 30. Słowacja
 31. Chile
 32. Słowenia
 33. Izrael
 34. Estonia
 35. Łotwa
 36. Litwa
 37. Kolumbia
 38. Kostaryka

Lista uwzględnia kolejność przystępowania krajów do organizacji. Numer 1-20 to założyciele, będący w OECD od 1961 roku. Japonia dołączyła do OECD w 1964 roku, a Kostaryka w 2021.

Co więcej nadal istnieją pomysły rozszerzenia organizacji o nowych członków. Na ten moment państwami kandydującymi do OECD są:

 1. Argentyna
 2. Brazylia
 3. Peru
 4. Bułgaria
 5. Chorwacja
 6. Rumunia
 7. Malta
 8. Ukraina

Rosja kandydowała do OECD od 2007 roku, jednak proces ten został zawieszony w 2014, po aneksji Krymu, a w 2022, po wypowiedzeniu wojny Ukrinie, całkowicie zerwany.

Cele OECD

Celem OECD jest promowanie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i lepszego standardu życia poprzez współpracę międzynarodową i dzielenie się dobrymi praktykami. Konkretnie cele jakie stawiają sobie kraje OECD to:

 • Wzmocnienie gospodarki światowej: poprzez promowanie wzrostu gospodarczego, stabilności finansów publicznych i zatrudnienia
 • Poprawa jakości życia: poprzez zwiększanie dostępności do edukacji, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa społecznego
 • Ochrona środowiska: poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych
 • Wzmocnienie międzynarodowej współpracy: poprzez udział w negocjacjach i porozumieniach międzynarodowych, w celu rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych
 • Rozwijanie standardów i praktyk międzynarodowych: poprzez opracowywanie i promowanie innowacji prawnych, biznesowych itd.

OECD działa również jako forum dla swoich państw członkowskich do dyskusji i rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

Jednym słowem państwa członkowskie OECD współpracują między sobą aby mocniej się rozwijać i poprawiać jakość życia mieszkańców.

Historia OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) została założona w 1961 roku, jako następca Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), która została utworzona w 1948 roku. OCE została założona przez państwa Europy Zachodniej, które chciały zapewnić stabilność i wzrost gospodarczy poprzez współpracę międzynarodową. Celem OCE było również zapobieganie powrotowi do nacjonalizmu gospodarczego, który doprowadził do wybuchu II wojny światowej.

W 1961 roku OEEC zmieniła swoją nazwę na OECD i rozszerzyła swoje członkostwo na państwa poza Europą. W latach 60 i 70 do OECD przystąpiły kraje takie jak Kanada, Japonia, Australia i Nowa Zelandia. W latach 90 do OECD przystąpiły kraje Europy Środkowej i Wschodniej, takie jak Polska, Czechy, Słowacja czy Węgry. Obecnie OECD liczy 38 państw członkowskich a proces kandydatury innych krajów wciąż trwa.