Kraje Dalekiego Wschodu

Kraje Dalekiego Wschodu – w skrócie

Termin państwa Dalekiego Wschodu został wymyślony przez Europejczyków w odniesieniu do Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz wschodnich obszarów Rosji. Termin ten po raz pierwszy pojawił się  w XV wieku, określając Daleki Wschód (Far East) jako „najdalszy” z trzech „Wschodów”, poza Bliskim Wschodem (Near East) i Środkowym Wschodem(Middle East).

Termin ten dotyczy zarówno odległości fizycznej, mierzonej w kilometrach, ale też odmienności kulturowej, która jest zupełnie inna niż ta znana w Europie. Co ciekawe. określenie to nigdy nie odnosiło się do bliskich kulturowo Australijczyków i Nowozelandczyków, zamieszkujących kraje które leżą jeszcze dalej na wschód od Europy niż sama Azja Wschodnia.

Jakie są kraje Dalekiego Wschodu?

Kraje Dalekiego Wschodu to określenie geograficzne używane w odniesieniu do państw położonych we wschodniej Azji, w obszarze zwanym Dalekim Wschodem. Określenie to obejmuje kraje takie jak Chiny, Japonia, Korea Południowa, Tajwan, Wietnam, Laos, Kambodża, Tajlandia, Malezja, Singapur, Filipiny czy Indonezja.

Państwa Dalekiego Wschodu są zróżnicowane pod względem kulturowym, religijnym, mówi się w nich różnymi językami, różny jest też poziom rozwoju gospodarczego i społecznego. Wiele z tych krajów uważanych jest za gospodarki rozwijające się, które są ważnymi graczami na rynkach międzynarodowych. Wśród krajów Dalekiego Wschodu są również państwa o bardziej rozwiniętej gospodarce, takie jak Japonia czy Korea Południowa, które są uważane za państwa Pierwszego Świata.

Kraje Dalekiego Wschodu które uzyskały niepodległość po II wojnie światowej

Które kraje Dalekiego Wschodu są nadal, do dzisiaj państwami komunistycznymi? Obecnie tylko 5 krajów na świecie można uznać za komunistyczne, z czego 4 znajdują się w Azji, na Dalekim Wschodzie. Są to:

  • Chiny
  • Laos
  • Korea Północna
  • Wietnam

Piąte współczesne państwo komunistyczne to Kuba. Wymienione wyżej komunistyczne kraje Dalekiego Wschodu to nie wszystkie azjatyckie państwa, w których obecna jest ta ideologia. Występuje w wielu innych krajach na świecie, po postacią komunistycznych partii politycznych, które w zależności od kraju odgrywają mniejszą bądź większą rolę.

Daleki Wschód – kraje

kraje Dalekiego Wschodu - mapa
Źródło: By ASDFGHJ – from Image:blankMap-World.png, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6190621

Definicję kraje Dalekiego Wschodu najlepiej obrazuje powyższa mapa, na której omawiane państwa zaznaczono kolorem granatowym.