Ile jest krajów na świecie? Stan na 2024

Ile jest państw na świecie, czyli liczba krajów na świecie

Jeśli nie wiesz ile krajów jest na świecie i wciąż zastanawiasz jaka jest liczb państw świata to w tym miejscu znajdziesz odpowiedź na nurtujące cię pytanie. Żeby móc odpowiedzieć ile jest państw na świecie najpierw musimy ustalić sobie czym jest państwo, rozstrzygnąć przypadki krajów nie uznawanych na arenie międzynarodowej, terytorium zależnych, dominiów, terytoriów zgłaszających chęć uzyskania niepodległości, a także najnowsze zmiany na politycznej mapie świata.

Państw niepodległych jest 194
Prosta odpowiedź na pytanie ile jest krajów na świecie brzmi – to zależy. Jednak spokojnie można przyjąć, że na świecie mamy 194 w pełni niepodległe i samodzielne państwa.

Jednak drążąc temat mocniej pytanie ile jest państw na świecie będzie miało co najmniej kilka poprawnych wariantów odpowiedzi. Wszystko zależy od przyjętego punktu widzenia.

Ile krajów jest na świecie – państwa niepodległe

Przy takim założeniu sprawą jest stosunkowo prosta, jako liczbę państw świata przyjmujemy tylko te kraje, które uzyskały niepodległość i co ważne fakt ten zaakceptowała społeczność międzynarodowa. Istnieją bowiem terytoria, które ogłosiły niepodległość, jednak nie zostało to uznane przez inne państwa lub tylko część z nich uznała ten fakt.

Wpływ na to jaka jest faktyczna liczba państw na świecie ma tak jak już wspomnieliśmy status niepodległego i suwerennego państwa oraz uznanie tego przez inne kraje. Takich państw jest dokładnie 194, wszystkie poza 1 (Watykan) należą do Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli ONZ. A zatem liczba członków ONZ plus Watykan to ilość państw na świecie, które są niepodległe.

Ile jest wszystkich krajów na świecie – państwa niepodległe + quasi-państwa

Za quasi-państwo uznaje się kraje, które posiadają wydzielone terytorium, ludność, władze państwowe, ale nie zostały uznane przez społeczność międzynarodową lub zrobiło to tylko kilka państw. Często jest tak, że niepodległość tych państw uznają tylko inne quasi-państwa.

Państw niepodległych i quasi-państw jest 206
Biorąc pod uwagę powyższe państwa pytanie ile jest wszystkich krajów na świecie będzie miało inną odpowiedź. Liczba państw świata uwzględniając te niepodległe (194) I quasi-państwa, których na ten moment jest 12 (na przykład Kosowo, Osetia Południowa czy Palestyna) będzie równa 206.

A zatem ile jest krajów na świecie 2024 roku?

Możemy przyjąć, że jest ich albo 194 albo 206. Jednak na tym klasyfikacja się nie kończy, ponieważ za państwo możemy, czysto teoretycznie uznać terytoria zależne. ONZ uznaje tylko 16 terytoriów za tak zwane terytoria zależne. Są to na przykład Gibraltar, Sahara Zachodnia czy Samoa Amerykańskie.

Wówczas to ile jest państw na całym świecie obliczymy dodając 206 do 16 czyli wyjdzie nam 212.

Co więcej pełna lista terytoriów zależnych, które powstały z byłych kolonii, włączając w to terytoria zamorskie, protektoraty, kondominia, terytoria powiernicze i inne to kolejne 57 jednostek.

Wśród nich najbardziej znane to na przykład Wyspy Owcze, Gujana Francuska, Aruba czy Portoryko.

Państw niepodległych, quasi-państw i innych terytorów jest 269
A zatem to ile krajów jest na ziemi wyliczymy dodając 212 do 57 i wówczas otrzymamy maksymalną możliwą do uzyskania obecnie liczbę państw świata, czyli 269.

Mamy nadzieję, że liczba państw świata nie jest już już ciebie zagadka i rozwiązaliśmy twoje wszelkie wątpliwości wątpliwości tym temacie. To ile krajów jest na świecie zależy od przyjętego punktu widzenia, a także po części od społeczności międzynarodowej, która w każdym momencie może zmienić zdanie i uznać któreś z quasi-państw za niepodległe.

Wówczas wpłynie to na liczbę krajów i to ile jest państw na świecie. Co więcej możemy się spodziewać, że dążenia różnych grup społecznych np. Katalończyków, Ślązaków, Tybetańczyków czy Teksańczyków (mieszkańców Teksasu). Te społeczności z różnych powodów mocno dążą do uzyskania niepodległości. Zwykle są to grupy o wyraźnie odmiennej kulturze, języku, religii czy regiony wybijające się ekonomicznie na tle innych regionów. Często mamy do czynienia z połączeniem kilku tych czynników.